"భావోద్వేగాలతో సావాసం చేసేవాడే కవౌతాడు. కమ్మేసిన నిశ్శబ్దమే అతని కవిత్వమవుతుంది"
* జనవరి-2020 తెలుగు వెలుగులో వచ్చిన కథావిజయం-2019 బహుమతి కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
*31.05.2020 న సాక్షి ఆదివారం అనుబంధం ఫన్-డేలో ప్రచురితమయిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 23.02.2020 న సాక్షి ఆదివారం అనుబంధం ఫన్-డేలో ప్రచురితమయిన పిల్లల కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 15.12.2019న మన ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడిన మాఊరు కొత్త రేమల్లె గురించి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!

Content

Sunday, 8 January 2017

ఏకాకి

ఆకాశం 
అందని ఓ నవలోకం.
ఆశకే ఆనందం వచ్చిన సందర్భం
ఆలోచనకే ఆచరించాల్సిన కథనం…
నడకల స్థానే పరుగులు ఉన్నప్పుడు, 
నా కనులకు ఆకలి పెంచే రూపాన్ని చూశాక -
తేనేలాగా ఒంటికి పట్టిన  చెమట బిందువులు 
తనువుతో అనుబంధం అడగాలనుకున్నాయ్ !
కాని
తన మాటల పల్లవికి లొంగిన నేను 
పల్చని అక్షరం పాపాయి పలకపై లావేక్కినట్లు 
చూపు తిప్పుకోలేని వయసు కోతతో
చేసిన వలపుల సంతక ప్రమాణాన్ని గమనించాక 
పరిణామక్రమంలో భస్మమయ్యాను 
ఏకాకి రూపంలో....!                                  

21st October, 2011.

0 comments:

Post a Comment

మీ అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలను ఇక్కడ పెట్టండి - తెలుగు కవితలు

 
విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదములు..!!