"భావోద్వేగాలతో సావాసం చేసేవాడే కవౌతాడు. కమ్మేసిన నిశ్శబ్దమే అతని కవిత్వమవుతుంది"
* జనవరి-2020 తెలుగు వెలుగులో వచ్చిన కథావిజయం-2019 బహుమతి కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
*31.05.2020 న సాక్షి ఆదివారం అనుబంధం ఫన్-డేలో ప్రచురితమయిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 23.02.2020 న సాక్షి ఆదివారం అనుబంధం ఫన్-డేలో ప్రచురితమయిన పిల్లల కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 15.12.2019న మన ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడిన మాఊరు కొత్త రేమల్లె గురించి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!

Content

Monday, 18 January 2016

ఓ ప్రయత్నం

కడలి అలకైన లేదు నిరాశ,
పడి లేస్తున్నందుకు.!

మోడుకైన లేదు విచారము,
మరలా చిగురించేవరకు.!

మరి నీలో ఎందుకు నైరాశ్యము,
ప్రగతి పరీక్ష గూర్చి.!

చకోరంలో లేదు ప్రయత్న లోపం,
వర్ష బిందువు కోసం.!

మిణుగురంలో లేదు ప్రయత్న లోపం,
నిశంను వెలుగుగా నింపడం కోసం.!

మరి నీలో ఎందుకు ప్రయత్న లోపం,
జీవన పోరాటం కోసం.!

ఈ ప్రయత్న లోపాన్ని మరుగునపెట్టేదే - విద్యాభ్యసన
నీలో మరుగునపడ్డ మస్తిష్కాన్ని నిద్రలేపి - 
విదావ్యాపకం పెంచుకో..!                    

15th May, 2009.

0 comments:

Post a Comment

మీ అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలను ఇక్కడ పెట్టండి - తెలుగు కవితలు

 
విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదములు..!!