"భావోద్వేగాలతో సావాసం చేసేవాడే కవౌతాడు. కమ్మేసిన నిశ్శబ్దమే అతని కవిత్వమవుతుంది"
* జనవరి-2020 తెలుగు వెలుగులో వచ్చిన కథావిజయం-2019 బహుమతి కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 23.02.2020 న సాక్షి ఆదివారం అనుబంధం ఫన్-డేలో ప్రచురితమయిన పిల్లల కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 02.02.2020 న ప్రజాశక్తి ఆదివారం అనుబంధం స్నేహలో ప్రచురింపబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 19.01.2020 న ఆంధ్రభూమి ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురింపబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 19.01.2020 న వార్త ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురింపబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!

కథలు

* 22.12.2019న మన తెలంగాణ ఆదివారం అనుబంధం దునియాలో ప్రచురించబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 15.12.2019న మన ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడిన మాఊరు కొత్త రేమల్లె గురించి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 03.11.2019న మన తెలంగాణ ఆదివారం అనుబంధం దునియాలో ప్రచురించబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 13.10.2019 న V6 వెలుగు ఆదివారం అనుబంధం దర్వాజలో ప్రచురించబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 15.09.2019 న విశాలాంధ్ర ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* 16.12.2018 న ఆంధ్రభూమి ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడిన కథ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!
.
* సంచిక దీపావళి కథల పోటీ-2018లో ప్రోత్సాహక బహుమతిని పొందిన కథను చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.!

*** కవితలు ***


స్ఫూర్తి


ప్రేమ

నేను

శుభాకాంక్షలు


.

సాధారణం

వర్షం

బాధవిచ్చేసినందుకు ధన్యవాదములు..!!